nedeľa 29. mája 2011

Flowers for you.

...milovala si kvety, milovala si fialovú farbu, milovala si život a smiech. To sú kvety pre teba, iste by si nechcela aby sme plakali, ale ešte chvíľu potrvá, kým v našich očiach nebudú pri spomienke na teba slzy... Tento collab je venovaný Katke, myslíme na teba, vždy zostaneš v našich srdciach.

...you loved flowers, purple colour, life and laughter. These flowers are for you; you did not want us to cry, but it'll be a while before our eyes remain dry when we think of you... this collab is dedicated to Katka; she'll stay in our hearts forever.....you loved flowers, purple colour, life and laughter. These flowers are for you; you did not want us to cry, but it'll be a while before our eyes remain dry when we think of you... this collab is dedicated to Katka; she'll stay in our hearts forever...Download part 1
Download part 2Ločka pre Katku:
LO for Katka:

Prajeme príjemné scrapovanie, Katka by mala radosť!
Happy scrapping, Katka would have liked it!


nedeľa 22. mája 2011

Mala som sen, na ktorý moja vôľa nestačila.Naša priateľka je navždy preč. V našich očiach sú slzy.

Katka budeme na teba spomínať vždy s láskou.

---

Môžete plakať, že je preč

alebo sa môžete usmievať, pretože ona žila.


Môžete zavrieť oči a modliť sa, že sa vráti,

alebo môžete otvoriť oči a vidieť všetko, čo po nej zostalo.


Vaše srdce môže byť prázdne, pretože ju už neuvidíte

alebo môže byť plné lásky, pretože ste ju poznali.

---


Our friend is gone forever.

Kate we will remember you always with love.

---

You can shed tears that she is gone

or you can smile because she has lived.


You can close your eyes and pray that she'll come back

or you can open your eyes and see all she's left.


Your heart can be empty because you can't see her

or you can be full of the love you shared.